Vad är ung företagsamhet?

Utbildningskonceptet UF-företagande ger gymnasieelever mellan 16-20 år kunskap om och förståelse för företagandets och arbetslivets villkor och betydelse. Gymnasieeleverna driver under ett läsår ett miniföretag s k UF-företag från start till avveckling, med stöd av lärare och rådgivare från näringslivet.

Ung Företagsamhet, ideell förening och förvaltare till konceptet, bildades 1980. UF engagerar årligen drygt 20.000 elever i Sverige. Verksamheten är uppbyggd kring ett nationellt kansli med säte i Stockholm samt 24 regionala föreningar.

Kontakta Ung Företagsamhet
För kontakt med Ung Företagsamhet regionala kontor och för mer information gå in på http://www.ungforetagsamhet.se